Eerste Brasschatenaren

We rapen een oude traditie weer op. De eerste drie Brasschatenaren bij zo wel de heren als de dames van de 1/4 en 1/8 triatlon ontvangen een speciale beker en een feestelijke fles Dame Jeanne.
Deze zal u door de voorzitter persoonlijk worden overhandigd in de loop van de week van 27 juni, de week na de wedstrijd dus.